Chemia Budowlana

Aquafin 2K/M

Aquafin 2K/M

AQUAFIN 2K/M


Dwuskładnikowa, uelastyczniona modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca do hydroizolacji. Stosowana do izolacji fundamentów, balkonów, izolacja tarasu i np. jako izolacja pozioma

Więcej szczegółów

AQUAFIN-2K/M


Hydroizolacja dwuskładnikowa, uelastyczniona modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajaca

Zastosowania:

• Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powłoka uszczelniajaca do izolacj fundamentów, jako izolacja tarasu itp.
• Do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach
• Wiaążca hydraulicznie
• Łatwa w stosowaniu
• Może być nanoszona paca, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urzadzeniem
• Wiąże z wilgotnym podłożem bez wstępnego gruntowania
• Dyfuzyjna, odporna na mróz, starzenie i promieniowanie UV
• Nie przepuszcza wody do ciśnienia 7 bar
• Odporny na gnojówkę/gnojowicę
• Odporny na działanie wody agresywnej zgodnie z DIN 4030

 

Zastosowania:

Uszczelnienia budynków

Do gospodarczego/oszczędnego i trwałego/pewnego uszczelniania ścian i podłóg piwnic oraz
podziemnych części budowli np. z betonu, murów. Uszczelnianie przeciwko wilgoci, wodzie gruntowej oraz wodzie działajacej pod ciśnieniem w przypadku konstrukcji, przewidzianych dla tego typu obciażeń.

Uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych

AQUAFIN 2K M służy do wykonywania trwałego uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciażeniu w basenach kapielowych, zbiornikach wody pitnej, kuchniach, izolacjach balkonów, łazienkach, tarasach. W miejscach dylatacji, w narożnikach i przy połaczeniu ścian i posadzki należy zastosować elastyczną, paroprzepuszczalna taśmą uszczelniajacą ASO-Dichtband-2000 lub ASODichtband-2000-S.
AQUAFIN®-2K/M jest przeznaczony do stosowania przy obciążeniach klasy A1/A2 i B mierzonych zgodnie odpowiednimi kryteriami budowlanymi i dla obciążenia wilgocią klasy 0, A01, A02, B0 określanego zgodnie z ZDB-Merkblatt AQUAFIN-POOL-System

W celu zapewnienia skutecznego i trwałego uszczelnienia w basenach kapielowych należy
stosować produkt w połączeniu z dekoracyjną powłoką ochronną ADICOR-2K-PU


Dane techniczne:

Baza: Składnik proszkowy
UNIFLEX-M dyspersja tworzyw sztucznych
Proporcje mieszania: 1 część 2,5 części wagowo

Opakowania
10 kg 25 kg
2 kg 5 kg

Barwa biała szara


AQUAFIN®-2K/M (mieszanina składników)
Czas mieszania: ok. 2 -3 minuty
Czas aplikacji: ok. 60 minut


Wytrzymałość na odrywanie(przyczepność):

1,0 N/mm2 po 7 dniach
1,5 N/mm2 po 28 dniach
Wytrzymałość na rozciaganie:
1,3 N/mm2 w temp. +23°C


Zdolność do odkształcenia:

>50% w temp. +23°C
Mostkowanie rys: >1 mm przy 2 mm grubości zwiazanej warstwy
Opór dyfuzyjny bezwzględny µ=ok. 1000
Wartość Sd (opór dyfuzyjny) ok. 2 m
Wartość Sd CO2 ok. 211 m

Zużycie materiału/ grubość warstwy po wyschnięciu

-wilgoć gruntowa/ woda opadowa nie zalegajaca
co najmniej 3,5 kg/m2 / ok. 2 mm
-woda nie działajaca pod ciśnieniem
co najmniej 3,5 kg/m2 / ok. 2 mm
-woda opadowa zalegajaca / działajaca pod ciśnieniem
co najmniej 4,5 kg/m2 / ok. 2,5 mm


Obciążalny* (jest odporny na)

deszcz po ok. 3 godzinach
ruch pieszy po ok. 1 dniu
wodę działajaca pod ciśnieniem po ok. 7 dniach
pokrycie płytkami po ok. 1 dniu

* przy +20°C i 60% wilgotnoEci względnej powietrza


Podłoże:

Podłoże musi być nośne równe i lekko porowate. Musi być wolne od gniazd żwirowych, spękań,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich środków i warstw zmniejszajacych przyczepność np. resztek olejów antyadhezyjnych, starych wymalowań i luźnych części.
Za odpowiednie podłoże uznaje się beton, jastrychy mineralne i asfaltowe, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno gipsowe. Podłoża gruboziarniste np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe należy wyszpachlować zaprawą cementową.
Mineralne podłoża należy zwilżyć tak aby powierzchnie w trakcie nanoszenia były matowo-wilgotne. Silnie chłonne podłoża jak np. beton komórkowy i podłoża zawierajace gips należy zagruntować preparatem ASO-Unigrund

Sposób stosowania:

Ok. 60-80% ciekłego składnika UNIFLEX-M wlać do czystego pojemnika i stale mieszajac dosypywać składnik proszkowy aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Czas mieszania (mieszadło 500-700 obr/min) wynosi ok. 2 do 3 minut. Po wymieszaniu należy wlać pozostałą część UNIFLEX-M i wymieszać. W zależności od panujacych warunków atmosferycznych i chłonności podłoża możemy w celu osiagnięcia odpowiedniej konsystencji dodać max
1,5% czystej wody (tj. ok. 0,5l na 35kg produktu).
Preparat AQUAFIN®-2K/M należy nanosić przez wcieranie pędzlem, natrysk lub szpachlowanie, w przynajmniej dwóch całkowicie kryjacych warstwach.
Druga oraz kolejne warstwy można nanosić gdy warstwa pierwsza uzyska odpowiednio wysoka
wytrzymałość (po ok. 1,5 do 4 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy). Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niż 2 kg/m2.
Nanoszenie większych ilości może być przyczyną powstawania rys skurczowych.

Naroża wewnętrzne oraz połaczenia ścian z posadzką:

W obszarze fundamentów wkleić taśmę ASODichtband-S w AQUAFIN-2K/M. Przy wykonywaniu
uszczelnienia pod płytkami ceramicznymi w odpowiednich miejscach należy wkleić taśmy ASODichtband-2000 i ASO-Dichtband-2000-S. W przypadku wklejania taśm AQUAFIN-2K/M może być przygotowany z wykorzystaniem 50% UNIFLEX-M.

Alternatywne rozwiazanie do wklejanie taśm:


Wykonywanie fasety:

W miejscu wykonanie fasety na połaczeniu ściany z posadzka należy wykonać warstwę sczepna z produktu AQUAFIN-2K/M. Na świeżej warstwie wykonać fasetę o promieniu 4 cm z zaprawy
ASOCRET-RN. Po zwiazaniu należy wykonać uszczelnienie preparatem AQUAFIN-2K/M.


Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.